מחשבון מדד תשומות הבניה

הקדמה: מהו מחשבון מדד קלט הבנייה? מחשבון מדד תשומות הבנייה הוא כלי מקוון שמחשב את מדד הקלט של פרויקט בנייה. הוא מבוסס על תקן Project Management Institute (PMI) והוא משתמש בממוצע משוקלל של עלויות העבודה והציוד כדי לחשב את מדד התשומות. מחשבון מדד קלט בנייה: מהו מחשבון מדד קלט בנייה? המחשבון יכול לשמש להערכות, אך […]