הבחירה לרשויות המקומיות בישראל

מהי תקופת הבחירות? בישראל קיימות שלוש רמות שלטון: ארצית, אזורית ומקומית. הממשלה הלאומית היא הכנסת, המונה 120 חברים. השלטון האזורי הוא משרד הפנים ומשרד השלטון המקומי. הרשויות המקומיות הן העיריות. משרד השלטון המקומי אחראי על הקצאת תקציבים לעיריות ומתן להן הנחיות בהתאם לחוק. הנחיות אלו כוללות מספר תחומים כמו תכנון, בנייה, הגנת הסביבה ובריאות הציבור. […]